Index

 

 

 

Konstnärer som omfattas av Följerätt (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) Länk BUS

Följerätt (Droit de suite)

Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år.

Ersättningen enligt 26 n § skall beräknas på försäljningspriset (exklusive mervärdesskatt och provision) och tas ut med
1. 5 procent av den del av försäljningspriset som inte överstiger 50 000 euro,
2. 3 procent av den del av försäljningspriset som ligger mellan 50 000,01 och 200 000 euro,
3. 1 procent av den del av försäljningspriset som ligger mellan 200 000,01 och 350 000 euro,
4. 1/2 procent av den del av försäljningspriset som ligger mellan 350 000,01 och 500 000 euro,
5. 0,25 procent av den del av försäljningspriset som överstiger 500 000 euro.
Ersättning får tas ut med högst 12 500 euro.
Vid fastställande av vad som skall betalas i följerättsersättning skall omräkning av de belopp som anges i första och andra styckena från euro till svenska kronor ske enligt den växelkurs som Europeiska centralbanken har fastställt för den dag då försäljningen äger rum, eller, om försäljningen inte sker på en svensk bankdag, den växelkurs som fastställts för närmast föregående svenska bankdag.
 Lag (2007:521)


 

 

Namn: (OBS minst 3 bokstäver)